AVISO DE XUNTA XERAL ORDINARIA

 

 DATA: 28 DE XUÑO DE 2021 ÁS 12:00 H. (1º Convocatoria)

e o 29 DE XUÑO DE 2021 ÁS 12:00 H. (2º Convocatoria)

 

Clic aquí para ver a convocatoria

 

 

 

 

 

Axudas e subvencións:

 

Subvención do Instituto Enerxético de Galicia a proxectos de aforro e eficiencia enerxética nos sectores industria, servizos e agrícola primario no ano 2018.

 

 

 

Subvención do Instituto Enerxético de Galicia a proxectos de aforro e eficiencia na industria e servizos anos 2016-2017.

 

 

   
 

Destilerías Compostela S.A.
Contimunde S/N 15911 ROIS (A Coruña) • Tel: +34 981 81 60 50 • Fax: + 34 981 81 60 51 • E-mail: dc@destileriascompostela.es